Dotacje UE


   Zak�ad Produkcyjno-Us�ugowy JAL s.j.
   K�pa k/Opola, ul. Zawadzka 12
   46-022 Luboszyce

   tel. 077 455 76 36
   fax. 077 456 86 21
   e-mail: jal@jal.opole.pl

 

Sekretariat:

 

  

 

 

 

Marta P�aza

tel. 077 455 76 36 wew. 11

  

 

 

 

Dzia� Handlu:

 

 

Wanda Ziemia�ska

tel. 077 455 76 36 wew. 15

  w.ziemianska@jal.opole.pl

 

 

Roman Lewandowski

tel. 077 455 76 36 wew. 13

  r.lewandowski@jal.opole.pl

 

 

Jolanta Mazur

tel. 077 455 76 36 wew. 18

  j.mazur@jal.opole.pl

 

  

 

 

 Przedstawiciel handlowy na obszar po�udniowo-wschodniej Polski
 

Zbigniew Zdyb

tel. 0 604 96 73 84

  z.zdyb@jal.opole.pl 

 

  

 

 

 

Ksi�gowo��:

 

 

Barbara Podg�rska

tel. 077 455 76 36 wew. 20