Zapraszamy do skladania ofert na realizacje/dostawy ponizszych zakresow inwestycji realizowanych w ramach programu PROW 2014-2020. Dokumenty postepowania ofertowego dostepne sa do pobrania w ponizszych linkach

Przedmiot inwestycji:

- Budowa hali magazynowej 02.02.2016 - generalne wykonawstwo w zakresie:
-- roboty budowlane (przedmiar)
-- instalacja chlodnicza (przedmiar)
-- instalacja elektryczna (przedmiar)
-- instalacja powiadamiania o pozarze (przedmiar)
-- instalacja sanitarna (przedmiar)
-- instalacja deszczowa i zagospodarowanie terenu (przedmiar)
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe generalne wykonawstwo , Wynik postepowania ofertowego

- Podnosniki masztowe (wywrotnice) 03.08.2016: Zapytanie ofertowe na zakup wywrotnic ; Wynik postepowania ofertowego

- Aplikatory etykiet 12.10.2016: Zapytanie ofertowe aplikatory etykiet ; Wynik postepowania ofertowego

- Instalacja chlodnicza 09.11.2016: Zapytanie ofertowe inst. chlodnicza , Przedmiar robot inst. chlodnicza ; Wynik postepowania ofertowego

- Dyspergator 22.02.2017: Zapytanie ofertowe na zakup dyspergatora ; Wynik postepowania ofertowego

- Cymbry 22.02.2017: Zapytanie ofertowe na zakup cymbrow ; Wynik postepowania ofertowego

- Regaly na cymbry 22.02.2017: Zapytanie ofertowe na zakup regalow na cymbry ; Wynik postepowania ofertowego

- Instalacja fotowoltaiczna 17.03.2017: Zapytanie ofertowe inst. fotowoltaiczna ; Wynik postepowania ofertowego